Björn Sundell till din tjänst

 

Kontakta mig gärna om du behöver en moderator för debatter eller en debattör i diskussioner som gäller ekonomi, samhälle eller språkfrågor. Jag talar och modererar flytande på svenska, finska och engelska. Alltid med engagemang och med betoning på integritet. Det gäller att inse vilket ansvar man har i olika roller och inte överträda gränserna.

Om du vill planera presentationsmaterial eller om du behöver texter för kundtidningar kan jag kanske hjälpa dig. Jag kan också språkgranska texter. Även omvärldsanalyser hör till min specialitet.

De senaste åren har jag arbetat med samhällsanalys, utredningar och främjandet av tvåspråkigheten i Finland. Före det hade de flesta arbetsuppgifterna att göra med kommunikation och ekonomi. Jag har skrivit ledare och reportage för tidningar och tidskrifter, jag har analyserat samhällsutvecklingen, varit moderator i debatter, hållit föredrag, varit chefredaktör för flera företagstidskrifter på fem språk (svenska, finska, danska, engelska och tyska), planerat broschyrer och presentationsmaterial med text, ljud och bild samt ansvarat för olika utvecklingsprocesser i flera organisationer med tonvikt på kreativitet.

Här når du mig:

Telefon +358 50 5947550

Epost bjorn.m.sundell@gmail.com