Om Björn

Björn i ord och bild

Namn: Björn Mikael Johannes Sundell

Utbildning: Ekonomie magister från Hanken

Född i Helsingfors den 30 maj 1954

 

Yrke: Fri publicist och omvärldsanalytiker sedan juni 2015

Tankesmedjan Magma, utredningsansvarig, 2009 – juni 2015

Hufvudstadsbladet, ledarskribent, 2005-09

Hufvudstadsbladet, ekonomiredaktör, 1999-2005

Nordiska Investeringsbanken, informationschef, 1996-98

YLE, TV-nytt, ekonomireporter, 1992-96

Wärtsiläkoncernen + dotterbolag, informationschef, 1988-92

EVA (Elinkeinoelämän Valtuuskunta), Internationell ombudsman 1983-88

Forum för ekonomi och teknik, redaktionschef, 1982-83

Hufvudstadsbladet, ekonomiredaktör, 1978-82

Styrelsemedlem i Schildts & Söderströms förlag

Tidigare styrelsemedlem i Ekonomiska Samfundet i Finland r.f. 

 

De senaste åren har jag arbetat med samhällsanalys och med främjandet av tvåspråkigheten i Finland. År 2017-18 har jag även analyserat förändringsprocesserna inom kommunsektorn i de aktuella reformernas spår. Se t.ex:

 

Under årens lopp har jag framför allt arbetat med kommunikation och ekonomi. Jag har skrivit ledare och reportage för tidningar och tidskrifter, jag har analyserat samhällsutvecklingen, varit moderator i debatter, hållit föredrag, varit chefredaktör för flera företagstidskrifter på fem språk (svenska, finska, danska, engelska och tyska), planerat broschyrer och presentationsmaterial med text, ljud och bild samt ansvarat för olika utvecklingsprocesser i flera organisationer med tonvikt på kreativitet.