Storleken avgör inte

12.08.2013 kl. 11:21
I Finland finns det en övertro på att storlek och effektivitet går hand i hand.

Kolumn på tankesmedjan Magmas webbsajt publicerad 28 februari 2012


 

När jag var ung fanns det ett litet sparbankskontor i en pytteliten röd stuga i Bemböle i Esbo, alldeles invid den gamla kaffestugan. Banken var så liten att den egentligen skulle ha hört hemma i Mumindalen, men den existerade faktiskt på riktigt. Den överlevde inte 1980-talets effektiveringsvåg, för det finns en gräns för vad som lönar sig. Därmed inte sagt att effektivitet alltid förutsätter stora enheter.

 

I Finland lider vi av en övertro på stordriftsfördelar. Vi har sett det inom industrin, där många företag, nu senast Outokumpu, betalar hutlösa belopp för att växa genom att köpa upp konkurrenterna. Vi har sett det i bankvärlden där det finns ytterst få små banker kvar. Och vi ser det som bäst i regeringens förslag till kommunreform.

 

För undvikande av missförstånd: Jag tror absolut att vi behöver färre och större kommuner än dem vi har i dag. Och kommunekonomin måste bli sundare. Men tilltron till stordriftsfördelarna är överdriven. Slår man ihop tre kommuner med problem blir svårigheterna inte nödvändigtvis mindre.

 

Den allmänna trenden i globaliseringens värld beskrivs ofta som en strävan efter större enheter som om utvecklingen vore given. Så är inte fallet, för i själva verket överlever många små, också om de hamnar i skuggan av de stora. Där kan de frodas, trots allt. I Finland står storföretagen för 88 procent av exporten, men i Tyskland och Danmark spelar de små och medelstora företagen en central roll. Eller se på den amerikanska banksektorn, vars synligaste aktörer är jättebanker som Citigroup! De stora får uppmärksamheten, men det finns 2 500 finansinstitutioner och banker i USA med en balans på under 100 miljoner dollar. Jämfört med dem framstår Aktia i Finland som en jätte och även Ekenäs Sparbank är snäppet större. De små måste specialisera sig, hitta lokala nischer och på olika sätt lyfta fram småskaligheten som en fördel. Och USA:s små banker har en helt avgörande betydelse för de amerikanska småföretagens finansiering.

 

Sanningen är att storleken inte avgör. Stort är inte automatiskt effektivt, men smått är inte heller alltid vackert. Ibland kan ett plus ett faktiskt bli tre genom ökad kompetens och mångsidighet, och då lönar det sig att eftersträva större enheter. Ibland gäller det snarare att göra det bästa av den rådande storleken. Men i vilket fall som helst måste vi bli kvitt den sortens truismer som antyder att någonting blir effektivare bara för att det blir större.

 

 

 

Björn Sundell