Artiklar

Under mina år som journalist har jag skrivit ett tusental artiklar, ledare, reportage och kolumner. Några har gällt människonära frågor, andra de stora förändringarna i världen. Här följer ett urval texter från några områden, framför allt ekonomi och minoritetsfrågor.

I nästan fyrtio år har jag arbetat med ekonomiska frågor som journalist och som informationschef inom industrin och bankvärlden.Som utredningsansvarig vid tankesmedjan Magma undersökte jag språkminoriteters rättigheter och verksamhetsmöjligheter i olika europeiska länder fram till sommaren 2015.

Ekonomi och samhälle

Sätt rätt pris på miljön!

Det vimlar av missvisande påståenden om hållbarhet. Vi saknar entydiga kriterier för vad som är grönt, klimatsmart och hållbart.
12.03.2021 kl. 15:33

När miljarder blir småpotatis

Det är förvisso trevligare för politiker att fördela pengar än att tvingas strama åt. Pengar är makt. Den politiker som kan dela ut mycket pengar har mycket makt.
11.02.2021 kl. 15:43

Inte fler affärsmän i politiken

Folket ropar efter handlingskraftiga företagsledare med förutsättningar att lyfta Finland ur krisen. Men det är en stor skillnad mellan att styra ett företag och ett land.
04.02.2017 kl. 17:53

Språk och minoriteter

Det yttre trycket - en omvärldsanalys

I framtiden måste de svenskspråkiga i Finland i högre grad slå vakt om kvaliteten på allt de gör. En minoritet som prutar på kvaliteten blir ointressant och förlorar sin konkurrenskraft i det omgivande samhället.Läs mera »
Björn Sundell
17.12.2016 kl. 12:13

Minoriteter visar vägen

I gränslandet mellan Danmark och Tyskland utvecklar minoriteterna rollen som konfliktlösare.Läs mera »
Björn Sundell
03.07.2014 kl. 11:21

Vänner i fjärran

I Sydtyrolen börjar undervisningen i det andra inhemska språket senast i första klass.Läs mera »
Björn Sundell
28.04.2014 kl. 11:22

Recensioner

Den syndige hjälten

Mario Vargas Llosa presenterar en huvudperson så motsägelsefull och spännande att läsaren inte kan lägga boken åt sidan.Läs mera »
Björn Sundell
01.03.2014 kl. 11:26

Spionen som kom in från värmen

John le Carré visar att ändamålet inte alltid helgar medlen i dagens jakt på terrorister.Läs mera »
Björn Sundell
10.12.2013 kl. 11:23

Den finske fursten Pekka Herlin

Konechefen Pekka Herlin lät det tuffa finska mansidealet genomsyra organisationen också efter att företaget blivit Finlands mest internationella.Läs mera »
Björn Sundell
12.09.2013 kl. 11:27

Artiklar

Det magiska ordet transparens

Varför är Finland fortfarande ett relativt slutet samhälle där många beslut fattas utan insyn, i kabinetten?Läs mera »
Björn Sundell
04.06.2018 kl. 22:06

Den brutala och den mjuka vägen

Den finska ekonomiska krisen kan åtgärdas. Exemplen i vår omvärld är värda att studera. Läs mera »
Björn Sundell
13.04.2016 kl. 10:22

Den nya finansbomben

Trodde du att vi lärde oss något av finanskrisen? Det verkar inte så.Läs mera »
Björn Sundell
18.01.2016 kl. 17:46