Artiklar

Under mina år som journalist har jag skrivit ett tusental artiklar, ledare, reportage och kolumner. Några har gällt människonära frågor, andra de stora förändringarna i världen. Här följer ett urval texter från några områden, framför allt ekonomi och minoritetsfrågor.

I nästan fyrtio år har jag arbetat med ekonomiska frågor som journalist och som informationschef inom industrin och bankvärlden.Som utredningsansvarig vid tankesmedjan Magma undersökte jag språkminoriteters rättigheter och verksamhetsmöjligheter i olika europeiska länder fram till sommaren 2015.

Ekonomi och samhälle

Storleken avgör inte

I Finland finns det en övertro på att storlek och effektivitet går hand i hand.
12.08.2013 kl. 11:21

Språk och minoriteter

Det yttre trycket - en omvärldsanalys

I framtiden måste de svenskspråkiga i Finland i högre grad slå vakt om kvaliteten på allt de gör. En minoritet som prutar på kvaliteten blir ointressant och förlorar sin konkurrenskraft i det omgivande samhället.Läs mera »
Björn Sundell
17.12.2016 kl. 12:13

Minoriteter visar vägen

I gränslandet mellan Danmark och Tyskland utvecklar minoriteterna rollen som konfliktlösare.Läs mera »
Björn Sundell
03.07.2014 kl. 11:21

Vänner i fjärran

I Sydtyrolen börjar undervisningen i det andra inhemska språket senast i första klass.Läs mera »
Björn Sundell
28.04.2014 kl. 11:22

Recensioner

Den syndige hjälten

Mario Vargas Llosa presenterar en huvudperson så motsägelsefull och spännande att läsaren inte kan lägga boken åt sidan.Läs mera »
Björn Sundell
01.03.2014 kl. 11:26

Spionen som kom in från värmen

John le Carré visar att ändamålet inte alltid helgar medlen i dagens jakt på terrorister.Läs mera »
Björn Sundell
10.12.2013 kl. 11:23

Den finske fursten Pekka Herlin

Konechefen Pekka Herlin lät det tuffa finska mansidealet genomsyra organisationen också efter att företaget blivit Finlands mest internationella.Läs mera »
Björn Sundell
12.09.2013 kl. 11:27

Artiklar

Det magiska ordet transparens

Varför är Finland fortfarande ett relativt slutet samhälle där många beslut fattas utan insyn, i kabinetten?Läs mera »
Björn Sundell
04.06.2018 kl. 22:06

Den brutala och den mjuka vägen

Den finska ekonomiska krisen kan åtgärdas. Exemplen i vår omvärld är värda att studera. Läs mera »
Björn Sundell
13.04.2016 kl. 10:22

Den nya finansbomben

Trodde du att vi lärde oss något av finanskrisen? Det verkar inte så.Läs mera »
Björn Sundell
18.01.2016 kl. 17:46