Det yttre trycket - en omvärldsanalys

17.12.2016 kl. 12:13
I framtiden måste de svenskspråkiga i Finland i högre grad slå vakt om kvaliteten på allt de gör. En minoritet som prutar på kvaliteten blir ointressant och förlorar sin konkurrenskraft i det omgivande samhället.

Digitaliseringen förändrar arbete och fritid, konsumtion och kommunikation. Digitaliseringen förändrar också språket. På nätet läser vi kortare texter än på papper, på mobilen skriver vi kortare meddelanden. Internet ger oss tillgång till nya informationskällor, ofta på främmande språk, vilket ger språkkunniga medborgare stora fördelar. Men digitaliseringen innebär också att språklojaliteten luckras upp. Världen vidgas, men modersmålet blir sårbarare. Det här är en utmaning för alla som arbetar med det svenska i Finland.

Teknikens snabba utveckling, den globala folkvandringen, de inhemska sparbesluten och de aktuella politiska reformerna kan leda till en marginalisering av det svenska i Finland. Men om vi handlar klokt kan vi minimera skadan och rent av dra nytta av förändringstrycket. Det här förutsätter en förståelse för de processer som förändrar vårt land som bäst.

Det yttre trycket är en omvärldsanalys med särskild fokus på digitaliseringen, folkvandringen och flera nationella reformer såsom vårdreformen och den nya läroplanen. Den överlämnades för publicering till tankesmedjan Magma i november 2016 och finns i sin helhet att läsa på Magmas webbsajt

http://magma.fi/post/2016/12/8/det-yttre-trycket-magma-studie-2-2016

Björn Sundell